Reakcja na modernizm - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza

  • Bank Wielopole
  • Bristol Krynica
  • Zamek Prezydenta RP w Wiśle

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948) był architektem, badaczem historii architektury, konserwatorem, projektantem, artystą plastykiem i dydaktykiem. Postacią w krakowskim środowisku architektonicznym niezwykłą – człowiekiem „z zewnątrz”, któremu jednak przypadły w udziale najbardziej prestiżowe stanowiska, zamówienia i realizacje epoki (zgryźliwe zwany był nawet Adolfem „Wszystko” Bohuszem…). . Jest autorem wielu budynków-ikon międzywojennego Krakowa m.in. Banku PKO przy ul. Wielopole, Domu Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks” z Wiednia przy Rynku Głównym, awangardowego Domu Plastyków przy Łobzowskiej. Kierował pracami konserwatorskimi m.in. w Collegium Maius, Kolegiacie w Wiślicy, Zamku Królewskim w Warszawie, a przede wszystkim w Zamku na Wawelu Budował wiele dla wpływowej i zamożnej klienteli, znaczących firm prywatnych, realizował też oficjalne zamówienia międzywojennej władzy, m. in. modernistyczny zamek (architektoniczny oksymoron) Prezydenta RP w Wiśle.

Celem wystawy jest problemowe ujęcie twórczości architekta. Zaprezentowane zostanie zwłaszcza zagadnienie recepcji modernizmu. W Polsce międzywojennej nowoczesność była ona symbolem rozwoju i aspiracji rodzącego się państwa, awansując modernizm do rangi stylu oficjalnego. Jednocześnie jednak interpretacje stylu modernistycznego były szerokie, mieszcząc w sobie tak propozycje awangardowe, jak i bardziej konserwatywne przykłady tzw. modernizmu umiarkowanego, czy oficjalny styl lat 30. XX wieku - „reakcyjne” monumentalne gmachy w duchu zmodernizowanego klasycyzmu. Adolf Szyszko-Bohusz swobodnie wypowiadał się w każdej z tych formuł, co utrudnia dziś jednoznaczną klasyfikację jego twórczości - jednocześnie konserwatywnej, związanej z oficjalną propagandą władzy i elitą finansową, jak kontrowersyjnej i nowoczesnej. W ramach ekspozycji zobaczyć będzie można siedem specjalnie wykonanych modeli architektonicznych budynków zaprojektowanych przez Szyszko-Bohusza, które nie zostały zrealizowane lub zostały zmienione, liczne oryginalne rysunki architekta, projekcje, fotografie i dokumenty archiwalne.

W aranżacji wystawy najsilniejszy akcent stanowić będzie interwencja architektoniczna polegająca na radykalnym „oczyszczeniu” galerii wystaw zmiennych Muzeum Narodowego w Krakowie z późniejszych przebudów. Autorzy chcą odsłonić oryginalne elementy dekoracji, podziały architektoniczne, ujawnić charakter zaprojektowanego w latach 30.XX w. gmachu. Typowa dla epoki, monumentalna i elegancka architektura Muzeum stanie się zatem integralnym elementem ekspozycji.

Wystawa "Reakcja na modernizm - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza" i publikacja zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czas i miejsce: 23.10.2013-22.02.2014, Muzeum Narodowe w Krakowie

Organizatorzy wystawy: Fundacja Instytut Architektury, Muzeum Narodowe w Krakowie

Kurator: Michał Wiśniewski, współpraca: Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak, Agata Wiśniewska

Aranżacja: Biuro Projektów Lewicki i Łatak

Opracowanie graficzne: Joanna Sowula

Współpraca: Iza Wałek, Kacper Kępiński, Marta Karpińska

Instytut Architektury
www.instytutarchitektury.org

Muzeum Narodowe w Krakowie
www.muzeum.krakow.pl

REAKCJA NA ARCHITEKTURĘ Adolfa Szyszko-Bohusza
Szczegóły akcji

Wystawa Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń
O wystawie