SZLAK MODRERNIZMU - O projekcie

  • Główne wejście do Hotelu
  • Główne wejście do HoteluAlt text

Szlak modernizmu - portal internetowy

DOCELOWY PORTAL INTERNETOWY KRAKOWSKIEGO SZLAKU MODERNIZMU ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU. Istniejąca strona informacyjna na temat projektu ma charakter tymczasowy. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Podstawą planowanych w ramach projektu działań będzie stworzenie bazy wiedzy na temat architektury modernistycznej Krakowa w formie interaktywnego portalu, zawierającego dane i dokumentację wybranych obiektów. Prezentacje architektury uzupełnione będą o ogólne informacje o architektach, kontekście społecznym i kulturowym, genezie powstawania budynków. Zebrane informacje będą udostępniane przy pomocy interaktywnych narzędzi multimedialnych.

Portal zawierać będzie ogólnodostępne materiały edukacyjne, mapy, materiały dydaktyczne dostosowane dla wszystkich etapów edukacyjnych, słownik pojęć. Platforma interaktywna skierowana do użytkowników portalu umożliwi umieszczanie własnej dokumentacji i wypowiedzi na temat historii architektury modernistycznej. W ramach modułu "Opowieści budynków" udokumentowane zostaną prywatne historie związane z budynkami modernistycznymi, ich mieszkańcami, projektantami i użytkownikami. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę nie tylko na estetyczny, ale przede wszystkim społeczny aspekt architektury modernistycznej.

Wszystkie udostępnione na portalu internetowym projektu materiały będą miały formę otwartej treści opartej na wolnej licencji, co pozwoli na łatwiejsze dotarcie do szerokich grup odbiorców i dostosowywanie materiałów do ich indywidualnych potrzeb, a poprzez ich dalsze wykorzystywanie przyczyni się także do promocji architektury modernistycznej i samego projektu.

Proponowana mapa szlaku modernizmu


Działania w przestrzeni miejskiej

Utworzona baza wiedzy oraz publikacje będą materiałami, które posłużą do opracowania różnych modułów działań towarzyszących: warsztatów, wykładów i spotkań, działań terenowych. Poza przekazywaniem informacji ogólnych nt. architektury modernistycznej Krakowa, wydarzenia te pozwolą na jej poznanie w terenie, a także umożliwią jej zrozumienie i interpretację, a także wejście w relację z dziedziną sztuki najbardziej powszechną - architekturą.