Radiostacja Polskiego Radia

  • 1
  • 2
  • 3
Budynek stacji nadawczej Polskiego Radia przy ul. Malczewskiego w Krakowie był dziełem Teodora Hoffmanna. Jego nowoczesna forma świadczyła, że twórca potrafił zrezygnować z historyzującej stylistyki obecnej w jego innych realizacjach, między innymi w Banku Polskim przy ulicy Basztowej 20 i stworzyć budowlę całkowicie modernistyczną. Radiostacja krakowska powstała poprzez adaptację pofortecznego budynku, do którego dostawiono boczne części, nadbudowano piętro, jednocześnie adaptując istniejący parter. Na parterze, oprócz klatki schodowej i obszernego holu, znalazły się pomieszczenia z aparaturą i maszynami, na piętrze ─ sala operacyjna, z której można było wyjść na obszerny taras. Piętrowy budynek posiadał asymetryczną bryłę z płaskim dachem. Parter był niski i cechowały go grube mury (stanowił pozostałość pofortecznego budynku), w ścianach wyższego piętra przebito duże okna. Wejście umieszczono w lewym narożniku i poprzedzono podcieniami. Z prawej strony na piętrze urządzono taras z filarową pergolą. Boczną elewację wzbogacał półkolisty ryzalit klatki schodowej. Niektóre części fasady (cokół, filary, opaski okienne) wykonano z cegły, pozostałe otynkowano. Polskie stacje nadawcze posiadały charakter strategiczny i po rozpoczęciu II wojny światowej były szybko niszczone. Taki los spotkał również krakowski budynek, który 3 września 1939 roku został zbombardowany przez samoloty niemieckiego okupanta. Powojenna odbudowa w znacznym stopniu zatarła modernistyczne walory bryły i detalu.