SZLAK MODRERNIZMU - Obiekty

W ramach przygotowań do startu Szlaku Modernizmu publikujemy pierwsze kilkadziesiąt opisów budynków międzywojennych. Na tej stronie znajdziesz spis obiektów w porządku chronologicznym oraz mapę prezentującą budynki, których opisy są już dostępne na stronie Szlaku. Cały czas pracujemy nad zgrupowaniem budynków w poszczególne kategorie. Wkrótce opublikujemy także ogólne opisy nurtów krakowskiego modernizmu i sylwetki najważniejszych twórców.

Mapa opublikowanych na stronie opisów budynków


Obiekty w porządku chronologicznym

Kliknij, aby przejść do opisu budynku.

Willa Komornickich

Akademia Górnicza (obecnie budynek AO Akademii Górniczo-Hutniczej)

Radiostacja Polskiego Radia

Dom handlowy „Bazar Polski S.A.”, później redakcja „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (obecnie własność Polskapresse Sp. z o.o.)

Klinika Położnicza i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Izba Skarbowa obecnie Szpital im. J. Dietla

Bank Polski (obecnie Narodowy Bank Polski)

Willa Vlastimila Hoffmanna

Pocztowa Kasa Oszczędności (obecnie Bank PKO BP)

Willa Ireny i Wojciecha Weissów

Domy Kooperatywy Mieszkaniowej

Willa Kazimierza Kostaneckiego (obecnie Samorządowy Żłobek nr 14)

Pałacyk Marii i Antoniego Lewalskich (obecnie Austriacki Konsulat Generalny)

Szkoła Pielęgniarek i Higienistek Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dom Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bursa Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki (obecnie Teatr Groteska, szpital im. J. Dietla oraz Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki)

Dom Akademicki im. Prezydenta Ignacego Mościckiego (obecnie Dom Akademicki „Żaczek”)

Siedziba Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA

Domy Pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności

Kolonia Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Osiedle Oficerskie)

Willa Edmunda Rosenhaucha (obecnie Samorządowe Kolegium odwoławcze)

Dom czynszowy Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie

Katolicki Dom Ludowy obecnie Filharmonia Krakowska

Gmach Seminarium Śląskiego

Gmach Kasy Chorych (obecnie zespół przychodni lekarskich)

Domy Funduszu Emerytalnego Urzędników Miejskiej Kasy Oszczędności

Dom czynszowy Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie

Dom własny architekta Zygmunta Gawlika

Domy oficerów i podoficerów Wojsk Polskich imienia generała Jakuba Krzemieńskiego

Gmach Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej

Dom Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dom Związku Kolejowców Polskich

Biblioteka Jagiellońska

Dom czynszowy Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie Feniks

Dom Śląski dawna siedziba Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Obrony Kresów Zachodnich (obecnie Liga Ochrony Kraju i budynek mieszkalny)

Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego

Kościół św. Stanisława Kostki

Gmach Poczty Głównej (przebudowa)

Kamienica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Budynek gimnazjum oraz internatu OO. Paulinów (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne zakonu Paulinów)

Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dom Polskiego Stowarzyszenia Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Jedność” (obecnie Dom Studencki „Nawojka”)

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej

Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z nowym wejściem do katedry na Wawelu

Dom Księży Emerytów kościoła św. Marka

Państwowy Bank Rolny (obecnie Bank PEKAO S.A.)

Kasyno urzędnicze i robotnicze Solvay (obecnie Centrum Sztuki Współczesnej Solvay)