KRAKOWSKI MODERNIZM

  • Główne wejście do HoteluAlt text
  • Główne wejście do HoteluAlt text
  • Główne wejście do HoteluAlt text

Krakowska architektura modernistyczna

Architektura modernizmu – stanowiąca większość substancji budowlanej miast w Polsce - jest postrzegana jako czynnik zbędnie obciążający ich przestrzeń. Budynki powstałe w poprzednim stuleciu, odbiegając od społecznego kanonu „wartościowej” architektury w powszechnej świadomości nie są postrzegane jako obiekty godne ochrony i zachowania, co niejednokrotnie prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych przekształceń (często uzasadnianych koniecznością modernizacji), także bardzo wartościowych obiektów, lub wręcz ich wyburzania. Zjawisko to dotyczy także Krakowa, gdzie obiekty architektury modernistycznej, wobec mnogości starszych zabytków, nie są wciąż docenianie i odpowiednio chronione, pomimo inicjatyw podejmowanych min. przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Zagrożone są zwłaszcza obiekty powstałe w okresie komunizmu, mające charakter dziedzictwa niechcianego. Jednocześnie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, zauważalny jest wzrost zainteresowania architekturą XX wieku, także powojenną, o czym świadczą powstające w niektórych polskich miastach np. Gdyni czy Katowicach projekty mające na celu promocję modernizmu i podnoszonie świadomości wartości estetycznych tego stylu.

U podstaw niniejszego projektu stoi zatem przekonanie, że przedstawienie wartościowej architektury poprzedniego stulecia szerokiemu gronu odbiorców poprzez projekt edukacyjny pozwoli na jej „odkrycie”, a poprzez to nie tylko ochronę dziedzictwa modernizmu ale także dowartościowanie i społeczną rewitalizację dzielnic modernistycznych oraz sytuację autentycznego wejścia w relację z dziedzictwem kulturowym, znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu odbiorców.

Obiekty, które zostaną opracowane w ramach szlaku, zostaną starannie wyselekcjonowane, tak by tworzyły spójną, edukacyjną całość, przedstawiająca główne prądy modernistyczne, dzieła głównych architektów krakowskiego modernizmu, typy zabudowy (publiczna o różnych funkcjach, sakralna, mieszkaniowa, willowa). Poniżej prezentujemy galerię zdjęć najważniejszych obiektów krakowskiego modernizmu - zarówno przed- jak i powojennego.

Modernizm krakowski
Facebook

Kraków przedwojenny
Baza zdjęć i informacji - Skyscrapercity

Kraków powojenny
Baza zdjęć i informacji - Skyscrapercity

HOTEL CRACOVIA Pany
Akcja społeczna

Reakcja na modernizm - Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza
Wystawa